Polityka prywatności 

„Razem Lepiej LTD” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta „Razem Lepiej LTD” i użytkownika serwisów oraz biuletynów należących do „Razem Lepiej LTD” obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://zdobadzkobiete.pl/menu/Polityka-Prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: „Razem Lepiej LTD” nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów ani użytkowników swoich serwisów i czasopism. 

W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez „Razem Lepiej LTD”. 

Dane Osobowe 

Pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Administratorem jest firma Razem Lepiej LTD Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park, S63 5DB, Rotherham, England.


Jako administrator Razem Lepiej LTD przetwarza Pani/Pana dane w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach marketingowych, w celach analitycznych i statystycznych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi.

Może Pan/Pani skontaktować się poprzez e-mail: sensei@zdobadzkobiete.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy (jeśli zawarta została umowa dot. świadczenia usług), a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na prowadzeniu działań analitycznych w celu poprawy jakości usług, umożliwienia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania Pani/Pana o zgodę niezbędną do przedstawienia naszej oferty handlowej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.

Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Razem Lepiej LTD narusza przepisy Rozporządzenia.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.


Niezapowiedziane wiadomości 

„Razem Lepiej LTD” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. 

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości „Razem Lepiej LTD” rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów „Razem Lepiej LTD”. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych „Razem Lepiej LTD”. 

Cookies (Ciasteczka) 

Serwis internetowy należący do „Razem Lepiej LTD” wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies zapewniają także prawidłowe funkcjonowanie współpracy z partnerami serwisu i naliczanie odpowiednich prowizji partnerom. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.